Członkostwo

Kim jest osoba członkowska w stowarzyszeniu?

Osoby członkowskie to osoby, które tworzą formalną strukturę organizacji. Bez nich, żadne stowarzyszenie nie mogłoby istnieć! Z członkostwem w stowarzyszeniu wiążą się zarówno prawa jak i obowiązki, o których więcej możesz przeczytać w naszym statucie.

Czy muszę być osobą członkowską aby jeździć z Wami na wyjazdy?

Absolutnie nie! Ale wyjazdów nie byłoby, gdyby nie istniała nasza organizacja. Jeśli podoba Ci się misja tworzenia bezpiecznej i wspierającej przestrzeni dla osób nieheteronormatywnych poprzez wspólne uprawianie turystyki i chcesz przyczynić się do dalszego rozwoju oraz funkcjonowania Tęczowej Drużyny, członkostwo jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu. Jako członek zwyczajny pomagasz nam:

Dodatkowym bonusem dla osób członkowskich jest pierwszeństwo zapisów na wszystkie wyjazdy z zastrzeżeniem, że w ramach wcześniejszych zapisów nie może zostać przekroczona połowa dostępnych miejsc.

W takim razie jak mogę stać się osobą członkowską?

Zgodnie ze statutem naszego stowarzyszenia, aby ubiegać się o status osoby członkowskiej musisz najpierw wziąć udział w przynajmniej dwóch wydarzeniach organizowanych przez Tęczową Drużynę. Jeśli masz już dwa wyjazdy na koncie, możesz zgłosić chęć przystąpienia do Stowarzyszenia wypełniając ten formularz